tyrnävä-0455.jpg

Varhaiskasvatuspalvelut

Tyrnävän kunta on strategiassaan linjannut toimivien peruspalveluiden saatavuuden kuntalaisille. Kunnan toimintoja pyritään kehittämään siten, että peruspalvelut ovat toimivia ja lähellä olevia. Sivistysosaston toiminta-ajatuksena on antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa toimintaympäristöissä.
Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on tukea lasten kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tyrnävän kunnan varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia ohjaa Tyrnävän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi toteutetaan yhteistyössä lasten ja vanhempien kanssa. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa.
Tyrnävällä varhaiskasvatuspalveluja tuottavat sekä kunta että yksityiset palveluntuottajat. Tyrnävän kunta järjestää varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa. Tyrnävällä toimii viisi kunnallista päiväkotia: yksi Murrossa, kolme Kirkonkylällä ja yksi Temmeksellä. Perhepäivähoitajia on Murrossa, Kirkonkylällä ja Partaalla.

Kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20 h /viikko. Kunnan tulee järjestää sitä joko osapäiväisesti (4h /päivä) tai osaviikkoisesti (8h+8h+4h /viikko). Kunta päättää lapsikohtaisesti määräajaksi tarkemmat säännölliset varhaiskasvatuksen toiminta-ajat.

Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen vanhemman tai huoltajan kokoaikaisen työssäkäynnin tai opiskelun, osa-aikaisen / väli-aikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheiden olosuhteiden takia.

Päiväkoti- ja perhepäivähoidon varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista, lapsen ikä- ja kehitystason, yksilölliset tarpeet sekä leikin huomioivaa vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa.

Vuorohoitoa tarjotaan Tyrnävällä päiväkoti Väentuvassa. Vuoropäivähoitoyksikkö palvelee niitä perheitä, joissa vanhemmat työnsä luonteesta johtuen tarvitsevat lapsilleen ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa.

Esiopetusta järjestetään sekä Juustomestarin, Käpytikan ja Tenavatalon päiväkodeissa että Kirkkomännikön ja Murron kouluilla. Tyrnävällä esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään päiväkodeissa.
Kunnassa on käytössä 1.8.2017 alkaen yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli. Palveluseteli voidaan myöntää tyrnäväläiselle lapselle, joka hakeutuu varhaiskasvatukseen omassa kunnassa toimivaan yksityiseen, palvelusetelisopimuksen tehneeseen päiväkotiin. Kunnassa toimivat yksityiset päiväkodit, päiväkoti Karuselli ja päiväkoti Vekkuli kirkonkylällä sekä päiväkoti Touhula Murto. Yksiköt on hyväksytty palvelusetelipäiväkodeiksi.

Lisäksi kunta tukee yksityistä perhepäivähoitoa ja toisessa kunnassa yksityisessä päiväkodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi kunnallisella yksityisen hoidon tuella. Tuet haetaan ja maksetaan Kelan kautta. Perheet maksavat yksityisen palveluntuottajan määrittelemän asiakasmaksun palvelun tuottajalle. Perheet voivat myös palkata perhepäivähoitajan yksityisen hoidon tuella. Perhe on tällöin työnantaja. Kunta hyväksyy yksityisen perhepäivähoitajan.