tyrnävä-0455.jpg

Varhaiskasvatuksen palvelutakuu

Päiväkotihoidon palvelutakuun tarkoituksena on kannustaa perheitä hoitamaan lapsia kotona silloin, kun vanhemmat ovat kotona. Palvelutakuu oikeuttaa lapsen palaamaan entiseen päiväkotiin keskeytyksen päättyessä. Keskeytyksen ajalle on mahdollista hakea lasten kotihoidon tukea. Lisäksi perhe voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita keskeytyksen aikana.


Palvelutakuu myönnetään mikäli

- lapsen varhaiskasvatuksen (kokopäiväinen) tarve loppuu vanhemman äitiys- ja vanhempainloman sekä hoitovapaan, vuorotteluvapaan, työttömyyden tai lomautuksen vuoksi - lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa ennen hoidon keskeytystä vähintään neljä kuukautta
Hoidon keskeyttämisen tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja siitä tehdään kirjallinen sopimus viimeistään kuukautta ennen keskeytystä.

Kunta sitoutuu osoittamaan varhaiskasvatuksen keskeyttäneille lapsille hoitopaikan seuraavan toimintavuoden elo- tai tammikuussa samaan päiväkotiin.

Palvelutakuu ei ole voimassa perhepäivähoidossa.