tyrnävä-0455.jpg

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. isovanhempi tai palkattu hoitaja). Ehtona on, että lapselle ei ole varattu kunnallista päivähoitopaikkaa. Vanhempi voi jäädä kotiin hoitamaan myös yli 3-vuotiasta lasta, mutta hoitoon ei voi saada Kelan tukea. Kotihoidon tukea haetaan Kelan paikallistoimistosta, joka tekee niistä päätöksen ja hoitaa maksatuksen.


Joustava hoitoraha

Joustavaa hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3 -vuotiaan lapsensa hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Hoitorahaa haetaan Kelan paikallistoimistosta.


Osittainen hoitoraha

Osittaista hoitorahaa voi saada, kun vanhempi tekee töitä enintään 30 h/ viikossa lapsen hoidon vuoksi. Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta. Hoitorahaa haetaan Kelan paikallistoimistosta.