tausta-8324.jpg

Palveluseteli

Tyrnävän kunnassa on otettu 1.8.2017 käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli Tyrnävällä toimivissa yksityisissä päiväkodeissa (päiväkodit Karuselli, Vekkuli ja Touhula-Murto). Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea.

Yksityiseen päiväkotihoitoon haetaan kunnan www-sivuilla olevalla palvelusetelihakemuksella. Kunnan varhaiskasvatuksen esimiehet käsittelevät kaikki hakemukset. Varhaiskasvatuspaikan varmistuessa yksityisestä päiväkodista, yksikön johtaja ottaa yhteyttä. Palvelusetelipäätös lähetetään postitse kotiin.

Palvelusetelin arvo ja perheen omavastuuosuus asiakasmaksusta lasketaan perheen tulojen mukaan samoilla kriteereillä kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Setelin arvoon vaikuttaa lapselle määritelty palveluntarve. Perheen omavastuu muodostuu lasketusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta ja palveluntuottajan palvelusetelin kattohinnan ylittävästä osasta.

Linkki Sähköiseen palvelusetelihakemukseen, josta löytyy maksulaskuri.

Palvelusetelin omavastuuosuuden määrittämiseksi tarvitaan tuloselvitys perheen tulotiedoista. Tuloselvityksenä perhe voi antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun merkkaamalla ruksi kohtaan ”Perhe suostuu maksamaan korkeimman varhaiskasvatuksen asiakasmaksun (lomake palautetaan ilman liitteitä)”.

Tuloselvityslomake ja tarvittavat liitteet toimitetaan sähköisen asioinnin kautta tai Tyrnävän kunta /Varhaiskasvatus, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Toimintaohje Tyrnävän kunnassa toimiviin yksityisiin päiväkoteihin hakevalle:
• Hae varhaiskasvatuspaikkaa sähköisellä palvelusetelihakemuksella. Jokaisesta lapsesta tehdään oma hakemus.
• Kunnan varhaiskasvatusjohtaja ottaa yhteyttä perheeseen ja tarkistaa hakemuksen tiedot.
• Tee tuloselvitys ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Mikäli paikka valikoituu yksityiseen päiväkotiin, tulevan päiväkodin esimies ottaa yhteyttä ja sopii varhaiskasvatuksen aloituksesta