tyrnävä-0455.jpg

Yleistä

 varhaiskasvatus-6495.jpg

Tyrnävän kunta on strategiassaan linjannut peruspalveluiden saatavuuden kuntalaisille. Kunnan toimintoja pyritään kehittämään siten, että peruspalvelut ovat tehokkaita, samalla ihmisläheisiä ja asiakaslähtöisiä. Sivistysosaston toiminta-ajatuksena on antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa toimintaympäristöissä. Tyrnävän kunnan varhaiskasvatuksen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia ohjaa Tyrnävän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatus eri muotoineen on laajin kodin ulkopuolinen varhaiskasvatuksen toteuttaja. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksenmukaista kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista, sekä terveyttä ja hyvinvointia. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa, joko osapäiväisenä tai -viikkoisena. Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yrittäjänä toimimisen vuoksi. Laajempaa varhaiskasvatusta järjestetään myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista. Laajemman varhaiskasvatusoikeuden tarvetta ja perusteita arvioidaan tarpeen mukaan. Tällöin päivähoidontarpeen voi määritellä osa- tai kokopäiväiseksi. Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelua, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka.