tyrnävä-0455.jpg

Nuorisopalvelut

Nuorisotyön tavoitteena on, että jokainen nuori saavuttaa omien voimavarojensa ja näkemyksensä mukaisen paikkansa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä.

Nuorisotyössä tuetaan ja mahdollistetaan nuorten omaehtoista toimintaa ja tarjotaan mielekkäitä vaihtoehtoja vapaa-aikaan. Nuorisotyö tarjoaa toimintoja, joissa on mahdollista olla aidosti ja vapaasti oma itsensä ilman pelkoa nolatuksi tai hylätyksi tulemisesta. Nuorisotyössä nähdään nuoret yksilöinä ja ryhmän jäseninä, ohjataan nuoria ratkaisemaan myönteisesti ristiriitoja sekä välttämään asenteellisuutta ja ennakkoluuloja. Nuorisotyöntekijä valaa omalla toiminnallaan ja olemuksellaan uskoa tulevaan.

Mitä me täällä teemme?

Me kuuntelemme, neuvomme, autamme ja opastamme nuoria. Seuraamme heidän henkistä kasvuaan, annamme fyysistä turvaa ja annamme turvaa yhdessä nuorten kanssa luoduilla säännöillä, rajoilla. Me ohjaamme oikealle tielle niin elämässä kuin opinnoissakin. Me opetamme elämää yhdessä muiden kanssa. ME OLEMME LÄSNÄ.

Yhteistyökumppanit