tausta-8324.jpg

Asumispalveluyksikkö Kipinä

Asumispalvelut


Asumispalveluja voidaan järjestää vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain perusteella.


Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista järjestetään sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee jatkuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista.

Vammaisille henkilöille järjestettävistä asumispalveluista säädetään vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa. Näitä erityislakeja sovelletaan, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle soveltuvia sekä hänen etunsa mukaisia palveluja sosiaalihuoltolain perusteella. Vammaispalvelulaki onensisijainen laki kehitysvammalakiin nähden.Kunta tekee päätöksen sovellettavasta laista ja siitä, kuinka asuminen käytännössä toteutetaan.

Lisätietoa vammaispalvelulain sekä kehitysvammalain mukaisesta asumispalvelusta:

Sosiaalityöntekijä
Arja Björnholm
050 316 8819

Sosiaaliohjaaja
Riikka Piippo (Vammaispalvelut) p. 050 5737 167
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi

Tyrnävän kunnan asumispalveluyksikköKipinä tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista aikuisille kehitysvammaisille javammaisille henkilöille. Palveluasuminen on tarkoitettu runsaasti tukea, ohjausta ja hoitoa tarvitseville henkilöille.Asumispalveluyksikköön ohjaudutaan kunnan vammaispalveluiden kautta.

Asumispalveluyksikkö Kipinä
Villentie 3-5
91800 Tyrnävä

Hoitajat 050 533 8061

Yksikön esimies Sari Holappa 040 480 7752
Sairaanhoitaja Tuija Korhonen 050 505 6961