tausta-8324.jpg

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa, seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden, palveluiden ja tukitoimien kehitystä kunnan alueella sekä edistää vammaisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin tavoitteena vammaisten hyvinvoinnin edistäminen. Vammaisneuvoston tulee antaa vuosittain oma arvionsa vammaistenhuollon tilasta kunnassa ja tehdä talous- ja toimintasuunnitelmaan esityksensä toimialansa kehittämistarpeista. Kunnan toimielinten tulee talous- ja toimintasuunnitelmaa laatiessaan kuulla vammaisneuvostoa. Vammaisneuvoston asiantuntemusta tulee käyttää hyväksi kunnan toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Vammaisneuvoston jäsenet 2017-2021 
Helena Lithovius, pj. (ympäristölautakunnan edustaja) p.
Jukka Kantola vpj. (Lakeuden Kehitysvammaisten tuki ry) 
Marja Paaso (sosiaali- ja terveyslautakunta) 
Anu Markus (sivistys- ja hyvinvointilautakunta) 
Heli Räisänen (ympäristölautakunta) 
Janne Oikarinen (Kynnys ry) 
Riitta Lydman (Tyrnävän Sydän yhdistys) 
Vuokko Kantola (omaishoitaja)

Riikka Piippo, sihteeri (Sosiaaliohjaaja/ vammaispalvelut) p. 050 573 7167

Vammaisneuvosto kokoontuu keskimäärin 4-5 kertaa vuoden aikana.

Vammaisneuvoston muistiot: