tausta-8324.jpg

Puheterapia

Puheterapeutti tutkii puhe-, kieli- ja kommunikaatiotaitoja ja -häiriöitä sekä kuntouttaa näitä taitoja. Lisäksi hän antaa neuvontaa kielelliseen kehitykseen sekä puhe-, kieli- ja kommunikaatiohäiriöihin liittyvissä asioissa.  Tyrnävällä puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen, mutta puheterapeutin palveluja saavat myös koululaiset ja aikuiset (esim. änkytys, äänihäiriöt. afasia).  Puheterapeutin  vastaanotolle tullaan yleensä terveydenhoitajan tai lääkärin lähettämänä.  Tutkimuskäyntejä voi olla useita.  Tutkimuksen jälkeen arvioidaan kuntoutuksen tarve.  Kuntoutus voidaan toteuttaa kotiohjein ja seuranta/ohjauskäynnein, tai tiiviimpänä jaksoittaisena puheterapiana.  Käynnit tapahtuvat terveyskeskuksessa.  Lapsen vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.  Tarvittaessa yhteistyökumppaneina ovat huoltajan luvalla myös lapsen lähiympäristön aikuiset, esim. päivähoitohenkilöstö.  Puheterapiapalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Puheterapia vastuuhenkilöt

Puheterapeutti 
Hanna Arola
p. 050 3492 663
etunimi.sukunimi@tyrnava.fi