tausta-8324.jpg

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa edistetään alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä seurataan, ja lapselle annetaan valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet.
Neuvolassa käynnit ovat lasten omia terveystarkastuksia. Osa tarkastuksista on laajoja terveystarkastuksia, joissa huomioidaan koko perheen hyvinvointi, elämäntilanne, terveystottumukset.

 

Määräaikaistarkastukset

Asetuksen mukaan alle kouluikäiselle lapselle tehdään yhteensä 15 terveystarkastusta, joista kolme (4 kk, 18 kk ja 4 v) toteutetaan laajoina terveystarkastuksina. Ensimmäisen ikävuoden aikana lapselle tehdään yhdeksän terveystarkastusta, joihin sisältyy kaksi lääkärintarkastusta sekä yksi (4 kk) laaja terveystarkastus.

Ensimmäisen ikävuoden jälkeen terveystarkastuksia on kuusi, joista kaksi (18 kk, 4 v) on laajoja terveystarkastuksia.

Määräaikaistarkastukset: 

Lapsen ikä:

 Terveydenhoitajan määräaikaistarkastukset


2kk, 3kk, 5kk, 6kk,10kk, 12kk, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v

 Neuvolalääkärin tarkastukset (terveydenhoitaja + lääkäri) 4-6vko, 4kk, 8
1,5v, 4v


Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan neuvolaseurantaan, erityisesti laajoihin terveystarkastuksiin.

Laajassa terveystarkastuksessa terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhteistyössä muiden tarvittavien ammattihenkilöiden kanssa lapsen terveyttä ja koko perheen hyvinvointia. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy huoltajien haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta.

Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy myös varhaiskasvatuksen arvio lapsesta niiden lasten osalta, jotka ovat päivähoidossa. Vanhempia pyydetään kertomaan päiväkotiin lapselleen varaamansa neuvolakäynnin ajankohdan.

Laajan terveystarkastuksen lopuksi tehdään yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa arvio lapsen terveydentilasta ja mahdollisesta jatkotutkimuksen, tuen ja hoidon tarpeesta. Mikäli lapsella ilmenee erityistä seurattavaa, sovitaan lisäkäyntejä tarpeen mukaan.

 

Rokotukset


Rokotukset antavat tartuntatauteja vastaan immuniteetin, joka yleensä kestää pitkään, joskus jopa loppuelämän. Suoja myöhempiä tartuntoja vastaan saadaan sairastettuun tautiin verrattuna selvästi vähemmin oirein. Rokottaminen on paitsi luonnollinen, myös edullinen keino ehkäistä tartuntatauteja ja estää niiden leviämistä. 

Suomessa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada rokotus yhtätoista eri tautia, niiden jälkitauteja ja pitkäaikaisia haittoja vastaan. Kansallisen rokotusohjelman kattavuus on Suomessa erinomainen. 

Yksilötasolla saattaa olla terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joiden perusteella viralliseen rokotusohjelmaan kuulumattomien rokotteiden käyttö voi olla tarpeellista. Mikäli rokotettava kuuluu erikseen määritettyihin riskiryhmiin, nämä rokotteet ovat yleensä maksuttomia. Muut itse hankittavat rokotteet ovat reseptivalmisteita ja niiden hankinta täytyy myös kustantaa itse. Reseptin niihin voi pyytää neuvolasta.

Neuvolan rokotusopas
Rokotusohjelma
Rokottaminen

Vesirokkorokotukset ovat alkaneet neuvoloissa ja kouluissa syyskuussa 2017
Vesirokko - Infektiotaudit - THL
Vesirokkorokote - Rokottaminen - THL

 

Kun lapsi sairastuu


Neuvolaikäiset lapset sairastavat runsaasti infektioita, jotka aiheuttavat paitsi merkittävää oireilua lapsille, myös poissaoloja työstä vanhemmille. Lapsen sairastuessa tärkeää on hoitaa lasta mahdollisimman tehokkaasti kotihoidon keinoin. Lisätietoa ja ohjeita infektioiden kanssa toimimisesta löydät Tavallisia infektioita –sivustolta. Mutta on tärkeää muistaa, että lääkärin arvio on tarpeen aina, kun lapsen vointi on vanhempien silmiin huolestuttava, tai oireet ja/tai löydökset viittaavat hoitoa vaativaan sairauteen.

Selvitys sairaan lapsen hoitamisesta

Kun alle 10-vuotias lapsesi sairastuu äkillisesti, kumpi tahansa vanhempi voi jäädä pois töistä hoitamaan häntä tilapäiselle hoitovapaalle (Työsopimuslaki 4. luku 6 §). Hoitovapaa on tarkoitettu sairaan lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. Vapaa voi kestää enintään neljä (4) työpäivää. Tilapäisen hoitovapaan tarkemmat ehdot vaihtelevat työehtosopimuksittain ja asia on hyvä tarkastaa oman alan työehtosopimuksesta.

Jos tarvitset selvityksen työnantajallesi tai opiskelupaikkaasi sairaan lapsen hoitamisesta kotona, soita neuvolaan tai vastaanotolle puhelintunnin jälkeen.  Koululaisen sairastuessa ota yhteyttä oman lapsesi kouluterveydenhoitajaan. Hoitovapaaselvityksiä ei kirjoiteta sähköpostiviestien tai tekstiviestien perusteella, eikä takautuvasti.

Sairauden pitkittyessä

Lapsen sairauden pitkittyessä tai yleiskunnon heikentyessä ota yhteyttä omalle terveysasemallesi. Jos alle kolmen kuukauden ikäiselle vauvalle nousee kuume, ota yhteyttä Lasten ja nuorten päivystyspoliklinikalle p. 083155260 lääkärin arviota varten.

Iltaisin ja viikonloppuisin Oulun seudun yhteispäivystyksessä hoidetaan potilaat, jotka eivät voi turvallisesti odottaa hoitoa saatavaksi omalla terveysasemalla seuraavana arkipäivänä. Mikäli kyseessä ei ole henkeä uhkaava hätätilanne, soita ennen lähtöäsi yhteispäivystyksen terveysneuvontaan saadaksesi arvion vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta puhelin (08) 315 2655.