tausta-8324.jpg

Etusivu / Palvelut / Terveyspalvelut / Vastaanotto

Vastaanotto

Terveyskeskuksen vastaanotolla
työskentelevät lääkärit:

Vesa-Matti Matinolli, johtava lääkäri, p. 044 4971030
Kyösti Ylimäki
Leena Pietilä
Maarit Matinolli
Terhi Pesonen

Ajanvaraus lääkärin ja
sairaanhoitajan vastaanotolle

Ajanvaraus ja tutkimustulosten tiedustelu
ma-to klo 8.00 - 15.45, pe 8.00 - 14.45 p. (08) 55871 323.
Kiireettömissä asioissa yhteys klo 12.00 jälkeen (reseptien uusiminen, kiireetön ajanvaraus, lab.tulokset)

Päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolle ohjataan asiakkaita, joilla on epäily esim. korvatulehduksesta (yli 6-vuotiaat), nielurisatulehduksesta, silmätulehduksesta, kynsivallintulehduksesta, haavatulehduksesta, ylä- tai alaraajojen venähdysvammasta, suolistoinfektiosta (oksentaminen, ripuli), ihoinfektiosta, rokkotaudista. Tarvittaessa sairaanhoitaja konsultoi lääkäriä tai muita hoitotyöhön osallistuvia henkilöitä tai varaa ajan lääkärille. Päivystävä sairaanhoitaja kirjoittaa tarvittaessa työnantajan vaatimat lyhyet (1-3) päivän sairauslomatodistukset. Pienet ilman puudutusta tapahtuvat toimenpiteet esim. tikun ym. vierasesineen poistot ovat myös päivystävän sairaanhoitajan työtä.

Sairaanhoitajan vastaanotolla hoidetaan mm. pitkäaikaissairauksien (esim. verenpainetauti, sepelvaltimotauti, reuma) kontrollikäynnit. Ne sovitaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan joko sairaanhoitajalle tai lääkärille. Sairaanhoitajan tehtäviä ovat mm. hoidon ohjaus ja voimavarojen tukeminen, lääkehoidon ja kotimittausten ohjaus ja seuranta, elintapaohjaus ja –neuvonta (ravitsemus, liikunta, päihteet). Vastaanotolla hoidetaan myös aikuisväestön lääkepistokset ja tehdään terveystarkastuksia työterveyshuoltoon kuulumattomille henkilöille. Sairaanhoitaja voi aina kysyä neuvoa ja ohjata potilaan lääkärille, jos tarvetta ilmenee.

Seniorineuvola

Seniorineuvolan sairaanhoitajan vastaanotto

• maanantaisin klo 8-16 Temmeksen terveysasemalla
• tiistaista perjantaihin klo 8-16 Tyrnävän terveyskeskuksessa

Sairaanhoitaja Sirpa Pihlajaniemi, ajanvaraus ma-pe klo 11 - 12, p. 0500 585 410

Palveluohjaus

Palveluohjaaja Riikka Herranen

Ajanvaraus ma-pe klo 8 -9 p. 050 4309233

Hengityshoitaja

Ajanvaraus p. (08) 55871 323
Hengityshoitajan vastaanotolla hoidetaan mm. astman diagnostiikkaan liittyviä tutkimuksia; PEF -seuranta, rasitus PEF -seuranta, astman hoito ja seuranta, lääkehoidon ohjaus,  uniapnea- kontrolleja. Hengityshoitajana toimii perushoitaja Oili Markus. Tarvittaessa hänelle voi jättää soittopyynnön numeroon 08-55871323.

Diabeteshoitaja

Diabeteshoitajat toimivat diabeetikon omahoidon ohjaajana ja tukena. Hoidon toteutumisen arviointia tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Vastaanottokäynti sisältää mm. elämäntapaohjausta, jalkojen tarkistuksen, lääkityksen tarkistuksen ja laboratoriokokeet. Seurantakäynnit sovitaan potilaan kanssa yksilöllisen tarpeen mukaan. Terveyskeskuksessa toimivat diabeteshoitajina sairaanhoitaja Silja Taskila p.050 376 1211, alle 65-vuotiaat. Sairaanhoitaja Sirpa Pihlajaniemi p. 0500 585 410, yli 65-vuotiaat.

Painonhallintaryhmät

Terveyskeskuksessa alkaa painonhallintaryhmiä 1-2 kertaa vuodessa.  Kriteerinä ryhmään pääsyyn on BMI (painoindeksi) yli 30.
Painonhallintaryhmään ilmoittautumiset ja tiedustelut sairaanhoitaja Silja Taskila p. 050 3761 211  tai
email: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi

Reumahoitaja

Reumapotilaiden seuranta terveyskeskuksessa:
yhteydenotot p. 08 55871 323.

Päihteet ja muut riippuvuudet

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdehuollolla pyritään myös edistämään päihteiden käyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdehuollon avopalveluita antavat terveyskeskuslääkärit, mielenterveysyksikön työntekijät ja sosiaalityöntekijät.

Pitempikestoisen päihdekuntoutusjakson hoitoon tarvitaan kunnan maksusitoumus. Yhteydenotto sosiaalityöntekijään.

Sosiaalityöntekijä  Heidi Honkimaa p. 050 316 8817

Lähihoitaja Aira Heinola p. 044 497 1196