tausta-8324.jpg

Etusivu / Ajankohtaista / Uutiset / Kerro mielipiteesi kirkonraitin ympäristösuunnitelmasta 18.11.2013 mennessä!

Kerro mielipiteesi kirkonraitin ympäristösuunnitelmasta 18.11.2013 mennessä!

26.3.2015

Tyrnävän kirkkoristeyksen ympärillä sekä Vanhatien varrella on paljon arvokasta kulttuuriympäristöä ja kerroksellisuutta. Alueella sijaitsevat muun muassa museo, pappila, kirkko, hiihtäjäpatsas, kunnantalon ympäristö rakennuksineen, vanha hautausmaa ja meijerialue. 

Kunnassa on lähdetty pohtimaan sitä, miten omaleimainen kulttuuriympäristömme näkyisi selkeämmin kyläkuvassa ja millä tavalla keskusta-alueen ympäristöä ja viihtyisyyttä voitaisiin parantaa olemassa olevia arvoja kunnioittaen. Näitä tavoitteita varten on teetätetty kirkkoristeyksen ympäristösuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä ympäristön ilmeen kohentamiseksi ja kulttuuriympäristön esille nostamiseksi. Toimenpiteet kohdistuvat keskusta-alueen näkymien aukaisemiseen ja korostamiseen mm. puuston istuttamisella ja poistamisella, valaistuksella sekä parkkialueiden uudella sijoittamisella.

Suunnitelma on nähtävillä 31.10.-18.11.2013 välisenä aikana. Jatkotyöstämistä ja toteuttamista varten haluaisimme kuulla mielipiteesi ehdotetuista toimenpiteistä kunnan omistamille alueille. Seurakunta ei ole osallisena nähtäville asettamisessa. Kerro ajatuksesti aluearkkitehdille joko kirjeitse, sähköpostitse (helena.illikainen(at)tyrnava.fi), paikan päällä käyden (Kunnankuja 4), kunnan facebook -sivulla tai puhelimitse (050 347 4005).

Suunnitelmaan voit tutustua alla olevasta linkistä:
Kirkonraitin ympäristösuunnitelma

Mielipiteesi on tärkeä!

‹ Kaikki