tyrnava-1539.jpg

Etusivu / Ajankohtaista / Uutiset / Tyrnävän rakennusjärjestyksen luonnos nähtävillä 9.4. - 8.5.2014

Tyrnävän rakennusjärjestyksen luonnos nähtävillä 9.4. - 8.5.2014

26.3.2015

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista olosuhteista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Tyrnävän rakennusjärjestys on tullut voimaan 4.7.2002. Rakennusjärjestyksessä on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaisesti määriteltyjä harkinnanvaraisia suunnittelutarvealueita, joiden voimassaolo on päättynyt 4.7.2012. Aikarajan umpeutumisen, rakentamiseen liittyvien olosuhteiden ja lainsäädännön muutosten vuoksi on Tyrnävällä käynnistetty rakennusjärjestyksen päivitystyö 16.11.2011. Osallistumis- ja arivointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.-31.12.2011 välisenä aikana.

Edelliseen rakennusjärjestykseen nähden luonnokseen on lisätty määräyksiä, jotka koskevat energiatehokkuutta, hevostallin rakentamista, loma-asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi, melualttiita alueita, voimalinja-alueita, rakennustyönaikaista kosteuden hallintaa ja sääsuojausta, melua aiheuttavaa työntekoa, pölyä, tontin kasvillisuutta vieraslajien osalta ja tontille istutettavien puiden etäisyyksiä. Myös aikaisemman rakennusjärjestyksen rakennetta on muutettu, tekstejä tarkistettu sekä päällekkäisyyksiä karsittu.

Rakennusjärjestyksen luonnos on valmistunut ja se on nähtävillä 9.4. - 8.5.2014 välisenä aikana. Luonnoksesta järjestetään keskustelutilaisuus 28.4. klo 17.30 Tyrnävän kunnantalon kahviossa. Tervetuloa!

Rakennusjärjestyken luonnokseen voit tutustua teknisen osaston ilmoitustaululla tai alla olevista linkeistä:
Rakennusjärjestys 2014
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

‹ Kaikki